Стани член

За да станете наш член е необходимо да се запознаете с Устава на сдружението

След това изтеглете и попълнете този ФОРМУЛЯР

изтегли документа
Попълните този формуляр коректно.
Изпратите сканирано копие на формуляра на имейл  office@ uegep.eu 
Кандитадурата Ви ще бъде рагледана от Управителния съвет, след което ще се свържем с вас за отговор.
Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.