НОВИНИ

Каним всички, които искат да защитят малкия си бизнес в България, който трябва да е гръбнака на икономиката в една европейска държава, а в България не е!
Нека се противопоставим на не справедливите закони, лобизма в Народното събрание, замитанията от институциите, който винаги са с цел облагодетелстване на някой олигарх. Сметката я плащаме ние - малките фирми и народа.
Нашият казус е поредния двоен стандарт, облагодетелстващ "големите" ВЕИ. Поправката на Закона за енергетика през 2015 г. е приета от Народното събрание за да премахне двойното финансиране при ВЕИ производители ползвали „европейски и национални схеми за подпомагане“ и отделно от това ползват пълни преференциални цени в които подпомагането им не е отразено . Оказва се обаче към тези едромащабни ВЕИ, закона не се прилага. В резултат на умишлената грешка на институциите, българското общество е ощетено с милиони левове надплатена такса „задължения за обществото“ и завишена цена на ел. енергията.
Ние имаме становища от институции, че поправката в Закона за енергетика от 2015г не трябва да се прилага към нас ,които имаме финансирани проекти по ПРСР с подпомагане „де минимис“(най-малката помощ), към които се прилага вече 4 -та година, но и към момента неправилното прилагане на закона продължава, въпреки че ние сме си върнали подпомагането.
Ние сме в неплатежоспособност, заради наложената ни изкупна цена три пъти под себестойност, 50 от нас вече спряха дейност, поради икономическа нежизнеспособност, останалите продаваме лично имущество и активи за да изплащаме кредитите си за личната си инвестиция и да изпълняваме бизнес плановете си, с които подържаме работни места в икономически изостаналите райони на страната.
Ние притежаваме, всички документи от български институции и кореспонденция с Европейската комисия и Европейския Парламент, които доказват мотивите за протеста!
Елате, за да станете свидетели на чупене на панели, символизиращо законодателната тесла на закона и целящо да сложи край на мълчанието на институциите, тъй като ако закона не се прилага правилно за нас вече бъдеще няма!
В края на 2018г Европейския парламент прие изричен текст в Новата си Директива 2018/2001, който е приет именно заради този репресивен случай с нас, микро ВЕИ в България.
Директивата умишлено не се имплементира в България !

Протеста е подкрепен от Съюза на европейските производители на зелена енергия, Грийн пийс за България, Българската соларна асоциация и други НПО.
От щаба на Протестиращите

Съюзът на европейските производители на зелена енергия застава в подкрепа на малките ВЕИ производители (над 300 български семейни фирми),които излизат на протест на 15.05.2019г, в 10 часа пред МС, заради неправилно прилагане на разпоредби от Закона за Енергетиката към тях без тези текстове да имат законово основание да ги засягат.
Производители на ток от Фотоволтаични съоръжения излизат на протест по повод 4 години от приемането на §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ – разпоредба, която тенденциозно се прилага за маломерни производители вместо за големите ВЕИ централи на олигархията. В резултат на умишлената грешка на иституциите, българското общество е ощетено с милиони левове надплатена такса „задължения за обществото“. 
Малките фирми разполагат със списък на незасегнатите от разпоредбата централи получили двойно подпомагане по общо девет „схеми за подпомагане“ по ЗЕВИ. Те имат юридически становища на отделни национални и европейски институции, които потвържават за наличието на проблема, но прехвърлят една на друга решаването му. Всичко това води до безсилие малките ВЕИ, които представляват изкупителни жертви на грешно съчинен закон, който не би трябвало да се прилага за тях.
„Останахме без глас“ казват представителите на малките ВЕИ и смятат да организират символично чупене на фотоволтаични панели. Акцията ще символизира законодателната тесла спрямо малкия бизнес и цели да сложи край на мълчанието на институциите.
Организаторите на протеста предупреждават, че ако исканията им за правилно прилагане на закона не бъдат приети, ще организират публично масово чупене на фалирали фотоволтаични центали и ще поканят представители на европейски медии, неправителствените организации, и други публични личности. От щаба на протеста съобщават, че всеки желаещ да счупи панел, ще бъде добре дошъл да го стори, тъй като ако закона не се прилага правилно за тези изградени вече съоръжения бъдеще няма!!!


Мотото на протеста ще е „ЕВРОПА НИ ЧУ, ЗАЩО ВИЕ НЕ НИ ЧУВАТЕ!

Искането на протеста е да се спази правилното прилагане на закона (§18 от ЗИД на ЗЕ от 24.07.2015г.)до бързото имплементиране на Глава Устойчивост от Новата Директива 2018/2001 на ЕО в ЗЕВИ и ЗЕ.

...от края на 2018г Европейския парламент прие изричен текст в Новата си Директива 2018/2001 ,който е приет именно зарди този репресивен случай с малките ВЕИ в България. Директивата умишлено не се имплементира в България!

София, Април 08, 2019г. Съюзът на Европейските Производители на Зелена Енергия алармира за поредните промени със задна дата насочени към унищожаване на малките ВЕИ производители – покривни соларни инсталации за собствени нужди с мощност до 30KW, които продават само излишъка от произведената електрическа енергия. КЕВР осъществи промени в Наредба 1, известна като НРЦЕЕ, с която стотици дългосрочни договори на малките ВЕИ се изменят ретроактивно. В резултат засегнатите ще трябва да продават продукцията си на средно 3 пъти по-ниски цени от първоначално договорените.

Всичко това се случва в унисон с прецедента от Юли 2015г, когато Законът за Енергетиката бе специално изменен с цел да прекъсне двойно финансиране при централите изградени по „схеми за подпомагане“, а вместо това бе приложен само към централи подпомогнати по мерките от ПРСР, тъй като те представляват най-малка мощност и са разположени в селски райони.

Скорошната поправка в Наредбата удря по подобен начин разпръснати малки ВЕИ централи, които нямат никакви възможности за противодействие на произвола на КЕВР. Парадоксално, в България най-малките ВЕИ централи получават най-ниска изкупна цена, а най-големите производители се ползват от преференциални цени, схеми за подпомагане при изграждане и редица други предимства. Притеснителен е фактът, че в последните 5 години систематично се провежда политика на репресиране на малките ВЕИ производители, като десетки малки централи вече са спрели функциониране.

За съжаление, България не желае да има устойчива политика нито по отношение на зелената енергия, нито по отношение на малкия и средния бизнес. Това се доказва и от проекта за Интегриран Национален План за Енергетиката и Климата на Република България. В него основният възобновяем източник на енергия с най-голям дял са дървата за горене. Без да засягаме въпросите относно качеството на въздуха у нас, е парадоксално как приоритет се залага на дървата за огрев, вместо на технологични решения за по-екологично и здравословно бъдеще.

Съюзът на Европейските Производители на Зелена Енергия(СЕПЗЕ) призовава отговорните надзорни институции над КЕВР да упражнят контрол за правилно прилагане на §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ и отмяна на ретроактивния чл. 23 от НРЦЕЕ.

Съюзът предупреждава, че подобни действия противоречат на Директива 2018/2001/ЕО от 11.12.2018г. в която има категоричните текстове за гарантиране на устойчива среда на реализирани и бъдещи проекти. Въведена е забрана на държавите-членки в ЕС да налагат регулаторни промени и ретроактивни действия.

Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.