НОВИНИ

ПРОТЕСТИРАЛИТЕ ПРЕД МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ С ОТГОВОР ДО ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

Докога Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Министерството на енергетиката ще боравят с фалшиви новини относно малките централи на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). За това питат от Съюза на европейските производители на зелена енергия, организирали протест в София през изминалата сряда.

Те протестираха пред Министерския съвет по време на заседание на правителството. А ресорният министър на енергетиката Теменужка Петкова беше принудена да коментира. Тя заяви, че собствениците на микроцентрали били „свръхсубсидирани“ по европейски програми и нямало да имат преференциални цени, на каквито си продават тока по-големите ВЕИ проекти.

Според производителите обаче „фактите са ясни“: „Няма свръхсубсидиране“. Те припомниха, че членуващите в съюза над 300 производители на ВЕИ са „в неплатежеспособност“.

Също така според тях поради наложената им от Народно събрание (НС) цена на електроенергия, над 50 от тях са спрели своята дейност. Малките производители са на мнение, че изкупните цнеи за тях като представители на малкия и среден бизнес са „три пъти под себестойност“.

Налагало се малките производители да си продават и залагат имуществото на банките, пред които не могат да покрият кредитите за ВЕИ – проектите. „Поради икономическата нежизнеспособност, останалите продават лично имущество и активи, за да погасят кредитите си за личната инвестиция“.

Идния понеделник на 20 май те ще проведат специална пресконференция, за да отговорят на министъра Теменужка Петкова, не пожелала да приеме аргументите им за масов протест срещу ощетилата ги поправка в Закона за енергетиката, известна като Параграф 18.

По време на протеста си те поискаха оставка на Теменужка Петкова и председателя на КЕВР Иван Иванов, който все още не коментира ситуацията.

Вижте още в репортажа на Евроком за протеста

Ние – най-малките производители на енергия от ВЕИ, със мощност до 200 KW, излязохме на протест, поради продължаващата законодателна репресия върху нас и сериино умишлено незачитане на законите от страна на държавните институции.

Месеци след разкритията ни, че §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ се прилага несправедливо спрямо нас, а не спрямо ВЕИ централите подпомогнати по деветте схеми за подпомагане по ЗЕВИ реакция от институциите няма!

Към този момент §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ продължава да е приложим, въпреки излязлата нова Директива 2018/2001, която отменя неговото действие.

Разполагаме с писмо от КЕВР, в което те удостоверяват че не упражняват контрол по прилагането на §18, въпреки законовото им задължение да го сторят!

Същата институция унищожи нова порция от централи с мощност до 30KW чрез промяна в НРЦЕЕ. Днес те също излизат при нас, с искане договорите за изкупуване на енергия да се спазват!

В оглед на горните факти, за които сме алармирали КЕВР, МЕ, НС, ЕК, ЕП, АУЕР и другите отговорни институции, и техния категоричен отказ да решат проблема, въпреки че признават за него НИЕ поставяме следното искане:

 

Правилно прилагане на §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ – тоест поставяне на централите подпомогнати по ПРСР извън неговия обхват, до пълната отмяна на същия във връзка с новата директива 2018/2001

Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.