НОВИНИ

Предложение на СЕПЗЕ за законодателна промяна на ЗИД на ЗЕ 954-01-16 от 22-03.2019г.

На 25.03.2019г. Съюза на Европейските Производители на Зелена Енергия входира свое предложение до Комисията по Енергетика за отмяна на рестриктивния §18 от ЗИД на ЗЕ, както и въвеждане на редица облекчения за ФВеЦ със мощност до 500KW. Предложените промени са направени във връзка с новия законопроект №954-01-16 за изменение на Закона за Енергетиката и са в духа на редица неизпълнени задължения на България спрямо новата Директива №2018/2001/ЕО, както и Регламент (ЕС) № 651/2014.

 
 

C пълния текст на становището на СЕПЗЕ може да се запознаете тук

 

 

 

Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.