НОВИНИ

Петиция до Европейския парламент №0668/2018

Петицията ни до Европейския парламент е одобрена като допустима и е достъпна за събиране на подписи.

Вносителят на петицията твърди, че държавата България не е изпълнила задълженията си съгласно европейското законодателство като произволно е прекратила схемата за подпомагане за 324 малки възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Въвеждането на ново законодателство е довело до изготвянето на ново ценообразуване за закупуването на електрическа енергия, произведена от соларни инсталации. Подобна промяна в ценообразуването представлява явно нарушение на европейското законодателство, което забранява изменението на фиксирани цени при каквито и да е обстоятелства. В този смисъл вносителят на петицията призовава за провеждане на разследване чрез съставянето на анкетна комисия, която да разгледа системните нарушения от страна на българските органи на правилното прилагане на европейското законодателство.

Повече прочетете тук:

За да подкрепите петицията моля регистрирайте се на https://petiport.secure.europarl.europa.eu/ и намерете петиция №0668/2018, след което натиснете подкрепи!

Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.