Пресконференция на СЕПЗЕ и представители на 274 засегнати от §18 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ фирми

Печат

Гледайте видеото тук