НОВИНИ

Покана за протест на 15.05 от 10:00 пред МС

Каним всички, които искат да защитят малкия си бизнес в България, който трябва да е гръбнака на икономиката в една европейска държава, а в България не е!
Нека се противопоставим на не справедливите закони, лобизма в Народното събрание, замитанията от институциите, който винаги са с цел облагодетелстване на някой олигарх. Сметката я плащаме ние - малките фирми и народа.
Нашият казус е поредния двоен стандарт, облагодетелстващ "големите" ВЕИ. Поправката на Закона за енергетика през 2015 г. е приета от Народното събрание за да премахне двойното финансиране при ВЕИ производители ползвали „европейски и национални схеми за подпомагане“ и отделно от това ползват пълни преференциални цени в които подпомагането им не е отразено . Оказва се обаче към тези едромащабни ВЕИ, закона не се прилага. В резултат на умишлената грешка на институциите, българското общество е ощетено с милиони левове надплатена такса „задължения за обществото“ и завишена цена на ел. енергията.
Ние имаме становища от институции, че поправката в Закона за енергетика от 2015г не трябва да се прилага към нас ,които имаме финансирани проекти по ПРСР с подпомагане „де минимис“(най-малката помощ), към които се прилага вече 4 -та година, но и към момента неправилното прилагане на закона продължава, въпреки че ние сме си върнали подпомагането.
Ние сме в неплатежоспособност, заради наложената ни изкупна цена три пъти под себестойност, 50 от нас вече спряха дейност, поради икономическа нежизнеспособност, останалите продаваме лично имущество и активи за да изплащаме кредитите си за личната си инвестиция и да изпълняваме бизнес плановете си, с които подържаме работни места в икономически изостаналите райони на страната.
Ние притежаваме, всички документи от български институции и кореспонденция с Европейската комисия и Европейския Парламент, които доказват мотивите за протеста!
Елате, за да станете свидетели на чупене на панели, символизиращо законодателната тесла на закона и целящо да сложи край на мълчанието на институциите, тъй като ако закона не се прилага правилно за нас вече бъдеще няма!
В края на 2018г Европейския парламент прие изричен текст в Новата си Директива 2018/2001, който е приет именно заради този репресивен случай с нас, микро ВЕИ в България.
Директивата умишлено не се имплементира в България !

Протеста е подкрепен от Съюза на европейските производители на зелена енергия, Грийн пийс за България, Българската соларна асоциация и други НПО.
От щаба на Протестиращите

Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2020 All Rights Reserved.