НОВИНИ

ЕВРОПА НИ ЧУ, ЗАЩО ВИЕ НЕ НИ ЧУВАТЕ?

Съюзът на европейските производители на зелена енергия застава в подкрепа на малките ВЕИ производители (над 300 български семейни фирми),които излизат на протест на 15.05.2019г, в 10 часа пред МС, заради неправилно прилагане на разпоредби от Закона за Енергетиката към тях без тези текстове да имат законово основание да ги засягат.
Производители на ток от Фотоволтаични съоръжения излизат на протест по повод 4 години от приемането на §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ – разпоредба, която тенденциозно се прилага за маломерни производители вместо за големите ВЕИ централи на олигархията. В резултат на умишлената грешка на иституциите, българското общество е ощетено с милиони левове надплатена такса „задължения за обществото“. 
Малките фирми разполагат със списък на незасегнатите от разпоредбата централи получили двойно подпомагане по общо девет „схеми за подпомагане“ по ЗЕВИ. Те имат юридически становища на отделни национални и европейски институции, които потвържават за наличието на проблема, но прехвърлят една на друга решаването му. Всичко това води до безсилие малките ВЕИ, които представляват изкупителни жертви на грешно съчинен закон, който не би трябвало да се прилага за тях.
„Останахме без глас“ казват представителите на малките ВЕИ и смятат да организират символично чупене на фотоволтаични панели. Акцията ще символизира законодателната тесла спрямо малкия бизнес и цели да сложи край на мълчанието на институциите.
Организаторите на протеста предупреждават, че ако исканията им за правилно прилагане на закона не бъдат приети, ще организират публично масово чупене на фалирали фотоволтаични центали и ще поканят представители на европейски медии, неправителствените организации, и други публични личности. От щаба на протеста съобщават, че всеки желаещ да счупи панел, ще бъде добре дошъл да го стори, тъй като ако закона не се прилага правилно за тези изградени вече съоръжения бъдеще няма!!!


Мотото на протеста ще е „ЕВРОПА НИ ЧУ, ЗАЩО ВИЕ НЕ НИ ЧУВАТЕ!

Искането на протеста е да се спази правилното прилагане на закона (§18 от ЗИД на ЗЕ от 24.07.2015г.)до бързото имплементиране на Глава Устойчивост от Новата Директива 2018/2001 на ЕО в ЗЕВИ и ЗЕ.

...от края на 2018г Европейския парламент прие изричен текст в Новата си Директива 2018/2001 ,който е приет именно зарди този репресивен случай с малките ВЕИ в България. Директивата умишлено не се имплементира в България!

Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2020 All Rights Reserved.