НОВИНИ

И най-малките ВЕИ централи – също жертва на КЕВР

София, Април 08, 2019г. Съюзът на Европейските Производители на Зелена Енергия алармира за поредните промени със задна дата насочени към унищожаване на малките ВЕИ производители – покривни соларни инсталации за собствени нужди с мощност до 30KW, които продават само излишъка от произведената електрическа енергия. КЕВР осъществи промени в Наредба 1, известна като НРЦЕЕ, с която стотици дългосрочни договори на малките ВЕИ се изменят ретроактивно. В резултат засегнатите ще трябва да продават продукцията си на средно 3 пъти по-ниски цени от първоначално договорените.

Всичко това се случва в унисон с прецедента от Юли 2015г, когато Законът за Енергетиката бе специално изменен с цел да прекъсне двойно финансиране при централите изградени по „схеми за подпомагане“, а вместо това бе приложен само към централи подпомогнати по мерките от ПРСР, тъй като те представляват най-малка мощност и са разположени в селски райони.

Скорошната поправка в Наредбата удря по подобен начин разпръснати малки ВЕИ централи, които нямат никакви възможности за противодействие на произвола на КЕВР. Парадоксално, в България най-малките ВЕИ централи получават най-ниска изкупна цена, а най-големите производители се ползват от преференциални цени, схеми за подпомагане при изграждане и редица други предимства. Притеснителен е фактът, че в последните 5 години систематично се провежда политика на репресиране на малките ВЕИ производители, като десетки малки централи вече са спрели функциониране.

За съжаление, България не желае да има устойчива политика нито по отношение на зелената енергия, нито по отношение на малкия и средния бизнес. Това се доказва и от проекта за Интегриран Национален План за Енергетиката и Климата на Република България. В него основният възобновяем източник на енергия с най-голям дял са дървата за горене. Без да засягаме въпросите относно качеството на въздуха у нас, е парадоксално как приоритет се залага на дървата за огрев, вместо на технологични решения за по-екологично и здравословно бъдеще.

Съюзът на Европейските Производители на Зелена Енергия(СЕПЗЕ) призовава отговорните надзорни институции над КЕВР да упражнят контрол за правилно прилагане на §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ и отмяна на ретроактивния чл. 23 от НРЦЕЕ.

Съюзът предупреждава, че подобни действия противоречат на Директива 2018/2001/ЕО от 11.12.2018г. в която има категоричните текстове за гарантиране на устойчива среда на реализирани и бъдещи проекти. Въведена е забрана на държавите-членки в ЕС да налагат регулаторни промени и ретроактивни действия.

Съюзът на европейските производители на зелена енергия има значим принос за приемането от Европейския парламент на Глава „Стабилност на финансовото подпомагане “ в новата си Директива, позовавайки се на създадената от законодателя на Р. България ситуация за малките ВЕИ.

Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.