НОВИНИ

Грешка на КЕВР вдига цената на тока от 3 години насам

Съюзът на Европейските Производители на Зелена Енергия (СЕПЗЕ), алармира за скандал, относно неправилното прилагане на разпоредбите на Закона за Енергетиката, облагодетелствало голям брой големи фирми. Откакто е приет §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ от 24.07.2015 г. той се прилага неправилно и избирателно от КЕВР чрез ЕРП-тата, като тази разпоредба засяга единствено 274 малки фирми, подпомогнати по мерките от Програма за развитие на селските райони (ПРСР), с капацитет от нищожните 23.47MW, от общо 4187MW ВЕИ мощности в България. Според данни на КЕВР те произвеждат едва 0.0008% от общото енергийно производство.

Проблемът се разкри при рутинен въпрос от Народен представител до КЕВР, когато се разбра, че точният брой засегнати от убийствения параграф §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ реално се прилага и съвпада с броя на 274 ВЕИ, подпомогнати по мерките от ПРСР. Скандалното е, че законът, създаден за премахване на двойното финансиране в „схемите за подпомагане“ в Енергетиката не се е прилага към нито една „схема за подпомагане“.

Съюзът на Европейските Производители на Зелена Енергия получи официален и изчерпателен списък на „схемите за подпомагане“ по реда на ДЗОИ от Министерство на енергетиката, в който не фигурират мерките по ПРСР, които по същество са подпомагане за разкриване на нови работни места в селските райони, както пише в целите им, а не за изграждане на ВЕИ.

За сметка на това сред списъка на схемите за подпомагане са изброени схеми, по които са получили финансиране голяма част от големите ВЕИ съоръжения. Тези схеми включват ПУДООС, КЛЕЕВИ, ЕБВР, Фонд Козлодуй, Програма „Енергийна Ефективност“ на ЕИБ, програма „Феникс“, ЕФРР, ФЕЕВИ и програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяеми източници“.

От СЕПЗЕ потърсиха отговор от АУЕР какъв е точния брой на подпомогнатите по изброените „схеми за подпомагане“, но получиха уклончив отговор, че тъй като подпомагането се декларира на доброволен принцип, АУЕР нямат изчерпателна информация. Не попълването в коректен вид на исканията за издаване на Гаранции за Произход е престъпление по чл. 313 от НК.

В писмо от EVN се изтъква, че ПРСР не представлява „схема за подпомагане“ по дефиницията на регламент 2009/28/ЕО, но и до момента се прилага неправилно §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ към 274те мини ВЕИ, вместо към стотиците едромащабни съоръжения подпомогнати по деветте изброени „схеми за подпомагане“. В резултат от неправилното прилагане на законодателството 274 фирми са в не платежоспособност и фалит.

Съюзът на Европейските Производители на Зелена Енергия с писма сезира всички отговорни институции за тази несправедливост, принуждаваща вече 4 години, гражданите да заплащат значително по-скъп ток отколкото би трябвало при правилно прилагане на закона. От КЕВР засега няма коментар. Членове на СЕПЗЕ водят няколко дела за „мълчалив отказ“ от даване на информация по различни поводи, като някои са вече спечелени на първа инстанция.

Засегнатите 274 фирми са в протестна готовност от това, че към тях се прилага закона и са дискриминирани от държавните институции. Заради несправедливото заплащане на по-високи преференциални цени на ВЕИ съоръженията изградени с пари от „схеми за подпомагане“ гражданите са надплатили стотици хиляди левове за тока си. В същото време централите подпомогнати по ПРСР са доведени до фалит. Според Сдружението цената на такса „задължение на обществото“ трябва да е значително по-ниска от сегашната при правилно прилагане на закона!

 

Управителен съвет на Съюза на европейските производители на зелена енергия

 

 

Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.