НОВИНИ

Нов удар по малките ВЕИ чрез ретроактивни законодателни промени по подобие на §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ

Промени в НРЦЕЕ измениха цената по дългосрочни договори за изкупуване на ВЕИ централи до 30KW

Обществения Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие(ОЦОСУР) алармира за нова законодателна промяна, която по същество обрича на фалит множество централи със мощност до 30KW, които са заявили част от производството си за собствено ползване. По същество, за т.нар. излишък всяка една централа има законно сключен договор за изкупуване по цени от решение Ц-17 от 30.06.2016г, или по-старо(с още по-високи преференциални цени).

Въпреки това, КЕВР чрез Наредба №1 от 14.03.2017 г. за регулиране цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) решава да измени установения дотогава ред и въвежда чл. 23 от НРЦЕЕ (разпоредба, обновена в ДВ от 22.06.2018 г.), гласящ:

Чл. 23. Цената по чл. 31, ал. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници се определя въз основа на прогнозен анализ на ценовите нива на либерализирания пазар.

С тази поправка на практика цената, по която се изкупува излишъка от енергия, която не се употреби за собствено производство се изкупува за около 2.5 пъти по-ниска цена спрямо договорната. Това води до загуба и фалит на множество централи с мощност между 5 и 30KW, въпреки че те имат законно сключени дългосрочни договори със ЕРП дружествата за изкупуване по цени от решение Ц-17 от 30.06.2016г. В това решение, цената е определена на база инвестиционните разходи на дружествата, което е основен принцип в ЗЕВИ и нарушение на чл.32 от него.

Нещо повече - сменята на изкупната цена се случва в момент, когато инвестиционните разходи на дружествата вече са извършени и по същество това е ретроактивно действие, което изменя условията за малките ВЕИ до 30KW.

Вече има един подобен прецедент извършен срещу 274 фирми подпомогнати по ПРСР, където вместо да бъдат изплащани цените им изчислени спрямо техните вече реализирани инвестиционни разходи, те бяха зачислени към цените по Ц-14 от 01.07.2014г - седем пъти по ниски от първоначалните, което доведе до техния фалит.

Не на последно място и двете описани изменения са грубо нарушение на новата директива 2018/2001/ЕО в частност чл. 6, забраняващ изменения в схемите за подпомагане на съществуващи ВЕИ проекти, особено когато те са маломащабни съоръжения (§17 от преямбула).

За съжаление, както всички много добре знаят от горчив опит със казуса §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ, засега не се е намерило справедливо решение на въпросите, които водят към фалит малките ВЕИ централи.

За повече информация:

тук!

Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.