НОВИНИ

Асоциация Свободен Енергиен Пазар (АСЕП) подкрепи в становището си предложеното изменение на §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ

В свое становище, публикувано на 26.03.2019г. Асоциация Свободен Енергиен Пазар (АСЕП) подкрепи справедливото искане на СЕПЗЕ за редакция на §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ, който вече над 3 години обременява сериозно инвеститорското доверие към ВЕИ производството и доведе до фалит на поредица от фирми имали неблагоразумието да бъдат подпомогнати по ПРСР. СЕПЗЕ благодари за подкрепата и се ангажира да търси съдеиствие от всички ВЕИ асоциации в защита на интересите на членовете си, както и в защита на общите ценности, които ни обединяват в крайно рестриктивната регулаторна среда на българското енергийно законодателство.

Пълния текст на становището на АСЕП, може да намерите тук (т.8)

Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.