ЗАКОНОДАТЕЛНА БАЗА

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ)

Решение за приемане от ЕК на държавна помощ SA.44840 (2016/NN)

Документ №04.080.2016 C(2016) 5205 final относно въвеждане на държавна помощ SA.44840 (2016/NN) за подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници в България
виж документа
Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.