Справки

Графика на тройния стандарт в изкупните цени на ВЕИ

Графика на хронологията на стартиране на ФЕЦ по ПРСР

Анализ на приходи/разходи за произволна централа засегната от §18 от ЗИД на ЗЕ

Доклад за фактически констатации за финансово състояние на фирма засегната от §18 на ЗИД на ЗЕ

Съгласно изискванията на Международния стандарт за свързани по съдържание услуги (МСССУ) 4400 - Ангажименти за извършване на договорени процедури относно финансова информация. 16.03.2018г.
виж документа

Илюстративна таблица показваща неравноправното третиране на ФТеЦ засегнати от §18 от ЗИД на ЗЕ

Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.