Официална кореспондеция

Позиция на МЗХ в защита на 274 малки ВЕИ централи от 20.08.2013г.

във връзка с одит RD1/2012/806/BG, 21.08.2013
виж документа

Позиция на МЗХ в защита на 274 малки ВЕИ централи от 20.04.2014г

Във връзка с одит RD1/2012/806/BG, 21.05.2014
виж документа

Позиция на МЗХ в защита на 274 малки ВЕИ централи от 02.02.2015

По процедура от одит RD1/2012/806BG , 3.02.2015
виж документа

Помирителен доклад по одит RD1/2012/806/BG

Брюксел, 19.06.2015
виж документа

Писмо от ЕК до МЗХ с искане за обяснение за нарушената жизнеспособност на 274 малки ВЕИ засегнати от §18 от ЗИД на ЗЕ

Писмо GG/acd - agri.r.3(2017)1253193 от 27.02.2017
виж документа

Писмо от Зам.председателя на ЕК до СЕПЗЕ в подкрепа на каузата за отмяна на §18 от ЗИД на ЗЕ и мерките за недопускане на нови подобни казуси.

Писмо ARES(2018)3992122 от 22/07/2018
виж документа

Писмо от ГД Конкуренция към ЕК, до СЕПЗЕ удостоверяващо, че отмяна на §18 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ не изисква нотифициране

Писмо Gestdem_2019-3190 от 24/06/2019г. Писмото изразява становището на ЕК, че отмяна или промяна на §18 не изискват нова нотификация, тъй като те засягат под 20% от бюджета на SA44840! България е напълно свободна да премахне §18
виж документа

Писмо от ГД Конкуренция към ЕК, до СЕПЗЕ удостоверяващо, че ЕЗФРСР не е нотифицирана като схема за подпомагане

Писмо от ГД Конкуренция към ЕК, до СЕПЗЕ удостоверяващо, че ЕЗФРСР не е нотифицирана като схема за подпомагане съгласно процедурата приета в директива 2009/28. Следователно, §18 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ се прилага незаконно към 274-те фирми подпомогнати по ЕЗФРСР (ПРСР, ЕПИВ, Мярка 311, Мярка 312, Мярка 123).

Gestdem 2019/3652

виж документа
Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.